Wij staan voor het toerusten van een generatie jongeren die goede, zelfstandige keuzes maken. Die keuzes zijn zeker ook belangrijk met betrekking tot alcohol, drugs, gamen, roken, seksualiteit en social media. Daarvoor hebben zij wel goede informatie nodig.

Wij bieden jongeren deze informatie door middel van voorlichting die wij geven op scholen, ook in het speciaal onderwijs, in kerken, buurthuizen, GGZ-instellingen en penitentiaire inrichtingen. Wij laten de jongeren zien hoe ze deze informatie kunnen toepassen in hun leven.

Bovendien verzorgen wij voorlichting aan ouders om zo, vanuit diverse kanten, de jongeren toe te rusten.