Jongeren leren om gezonde keuzes te maken

Jongeren gaan door een unieke fase in hun leven, waarin ze steeds zelfstandiger worden. Ze leren hun eigen mening te vormen om van daaruit hun eigen keuzes te maken. Tegelijkertijd is de pubertijd een zoektocht naar wie ze zijn. Ze verkennen de wereld en gaan bepalen bij wie ze willen horen.

Toerusting met kennis

In dat proces is het belangrijk dat jongeren worden toegerust met betrouwbare feiten. Ze worden overspoeld met (online) informatie, maar kunnen vaak niet (voldoende) filteren wat waar is en wat niet.

In onze voorlichtingslessen bieden we daarom gedegen kennisoverdracht.
We informeren wat de jongeren weten, of denken te weten, en spiegelen dat aan de juiste feiten. We ontmaskeren daarmee de fabels en spannende verhalen rondom drugs, drank, seks en online verslaving.

Het is bovendien belangrijk dat jongeren inzicht krijgen in de oorzaken en gevolgen van foutief middelengebruik en/of verslavingsgedrag. Daarbij kiezen we voor een positieve benadering van de jongeren. In de pubertijd voelen veel jongeren zich onzeker. Wij bevestigen hen in hun waarde, zodat ze ervaren dat ze vanuit hun eigen identiteit goede keuzes mogen maken.

Toepassen van de theorie

Naast het bieden van gedegen informatie helpen we jongeren met het toepassen van deze informatie in hun eigen leven. Alleen overdracht van feiten maakt iemand niet weerbaar. Je moet deze feiten ook leren toepassen in het leven. Daarvoor maken we gebruik van verschillende werkvormen, zoals:

  • Rollenspel – We gebruiken een rollenspel om met de jongeren naar voor hen herkenbare situaties te gaan. Door het naspelen van mogelijke situaties in hun leven, leren ze nu al vooraf na te denken hoe ze straks kunnen handelen.
  • Werkboek en films
  • Stellingen

Uit de evaluaties van onze lessen horen we vaak dat docenten verbaasd zijn hoe veel de leerlingen delen over hun eigen ervaringen. Dit helpt hen om verder in gesprek te gaan met de leerlingen.

Betrokkenheid vanuit school 

De medewerkers van Toegeruste Generatie zijn voorbijgangers die eenmalig (een serie) lessen verzorgen. Als leerkracht, begeleider of ouder bent u ook vooraf en na deze lessen nog betrokken bij de jongeren. Na onze lessen gaat het gesprek met de leerlingen gewoon door, maar dan vanuit de school en de ouders. We zijn slechts te gast en de school heeft ook de eindverantwoordelijkheid.

Uit de evaluaties van onze lessen horen we vaak dat docenten verbaasd zijn hoe veel de leerlingen delen over hun eigen ervaringen. Dit helpt hen om verder in gesprek te gaan met de leerlingen.

Om die reden verwachten we dat de eigen docent/mentor aanwezig is in de klas waar de les wordt gegeven. Dit geeft hem of haar de mogelijkheid om gaandeweg het schooljaar terug te grijpen op wat er is besproken tijdens onze gastlessen, al dan niet in individuele gesprekken met de jongeren.

Ouderavonden

Jongeren experimenteren graag, maar houden dit vaak verborgen voor hun ouders. Hoe kun je als ouders dan toch het gesprek met je kind aangaan, eventueel als vervolg op onze preventielessen? Op welke signalen kun je alert zijn?

Om scholen te helpen ouders te betrekken bij het toerustingsproces van de jongeren verzorgen wij daarom ook ouderavonden.