Jongeren schijnen niet meer zonder social media te kunnen, ze plaatsen online veel informatie om hun contacten te onderhouden.

Socialbesitas: Jongeren willen overal waar ze zijn bereikbaar zijn voor anderen. Ze vinden het moeilijk om geen telefoon bij zich te hebben.

Jongeren zitten op Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube, Netflix en spelen graag spelletjes. Op zich kunnen dit leuke dingen zijn, maar social media heeft ook schaduwkanten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan online pesten, ongewenste contacten, sexting, grooming, fomo. Dit kan lijden tot sociale druk en verslavingsgedrag, waardoor het normale sociale leven onder druk kan komen te staan. Prioriteiten kunnen verschuiven van de reële wereld naar de online wereld.

De gevolgen van intensief gebruik van het internet leidt bij jongeren vaak tot stress, vermoeidheid, verminderde nachtrust en daardoor  minder goede schoolresultaten.

Onze jongeren hebben gezonde richtlijnen nodig over hoe ze verstandig kunnen omgaan met de social media; ze hebben een stuk toerusting nodig. Tijdens onze voorlichting gaan we op een open en eerlijke, niet veroordelende manier met de jongeren in gesprek. Ze hebben deze adviezen nodig, omdat ze zich de sociale vaardigheden nog niet helemaal eigen hebben gemaakt.

In dit geheel hebben de jongeren ook hun ouders hard nodig. Daarom verzorgen wij ouderavonden op scholen en in kerken om ouders toe te rusten hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden met betrekking tot het gebruik van social media.