Werkwijze op scholen, in kerken, buurthuizen, GGZ-instellingen en penitentiaire inrichtingen

Onze voorlichting is interactief. We gebruiken een rollenspel om met de jongeren naar voor hen herkenbare situaties te gaan. Zo ontdekken zij hoe zij verstandig kunnen handelen. Tijdens de lessen gebruiken we tevens een werkboekje en films.

We vinden het belangrijk om de oorzaken en gevolgen van foutief middelengebruik en/of verslavingsgedrag te bespreken en de jongeren na te laten denken over hoe hiermee om te gaan in hun eigen leven.