We laten de jongeren nadenken over situaties in hun leven waarin ze keuzes moeten maken en helpen ze om hun mening te vormen en daarvoor uit te komen.

Het team van Toegeruste Generatie bestaat uit mensen die al meer dan 10 jaar trainingen en voorlichtingen verzorgen. Enkelen van ons zijn werkzaam geweest in de verslavingszorg.
We hebben ervaring met het spreken voor groepen op basisscholen, alle stromingen in het voortgezet onderwijs. We komen ook in penitentiaire instellingen, kerken, jeugdverenigingen en in ggz instellingen. Daarbij gaan we uitdagingen niet uit de weg.

Alle voorlichters bij Toegeruste Generatie weten vanuit de praktijk welke uitdagingen je als opvoeder kunt hebben als het gaat om jongeren en verslavingsrisico’s.

Wij werken vanuit passie voor jongeren. Dit is merkbaar doordat we naast ze gaan staan en oprecht bewogen met ze zijn. Door eigen voorbeelden en kwetsbaarheid te delen waarmee de jongeren raakvlakken hebben, creëren onze preventiemedewerkers vrij snel openheid binnen een groep. Mede hierdoor durven jongeren een stuk openheid over zichzelf, of hun situatie, te geven.

Waar wij voor waken is dat we een theoretisch praatje komen houden. We willen juist vanuit de praktijk met de jongeren/ouders in gesprek komen. We laten de jongeren nadenken over situaties in hun leven waarin de keuzes moeten maken en helpen ze om hun mening te vormen en daarvoor uit te komen.

U zult wellicht verrast zijn hoe snel we tijdens onze voorlichting de diepte in kunnen gaan.

Onze kracht zit er mede in dat we niet de eigen leerkracht/begeleider zijn. Daardoor kunnen wij makkelijker persoonlijke ervaringen delen waarin jongeren zich kunnen herkennen, maar durven ook de jongeren zelf eerder openheid te geven. Dit is heel waardevol voor de leerkrachten om de rest van het schooljaar met de jongeren in gesprek hierover te gaan.

Behalve uit voorlichters bestaat het team van Toegeruste Generatie uit een groep ervaringsdeskundigen die hun levensverhaal delen. Hun inzet is een krachtig middel om jongeren te laten inzien wat de gevolgen zijn van ongezonde, onverstandige keuzes. Voor meer uitleg, zie de pagina Inzet ex-verslaafden.